Velkommen til kurs i forebygging og håndtering i arbeid med vold og trusler

Formålet med kurset:

Øke kompetansetrygghet og emosjonsregulering hos ansatte: Dette handler om å gi de ansatte verktøy og trygghet til å forebygge situasjoner der fysisk angrep eller trusler kan oppstå.

Håndtere situasjonen når den oppstår: Når utfordrende situasjoner inntreffer, er det viktig å kunne håndtere dem på en effektiv måte. Dette kan bidra til å begrense skade og konflikter.

Ivareta ansatte etter hendelser: Etter at en hendelse har skjedd, er det avgjørende å støtte de ansatte. Dette kan bidra til å redusere negative konsekvenser og gi dem nødvendig omsorg.

Ved å aktivt jobbe med kompetanseheving innen forebygging og håndtering av vold og trusler, kan vi bidra til å redusere omfang av vold, ved at fokuset er på forhold som kan være utløsende og som kan skape avmaktsfølelse for målpersonen. 

Kilder som er benyttet i dette kurset:

 1. Lillevik, O.G. og Øien, L. (2014). Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon. 
 2. Isdal, P. (2000) Meningen med volden.
 3. Isdal, P. (2018) Smittet av vold. 
 4. McDonell, A. (2013) Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger
 5. Bakken, T.L  (red.) (2020) Håndbok i miljøterapi. Til barn og voksne med kognitiv funksjonshemming
 6. Bakken, T.L. (2011) Samhandling med og uten ord
 7. Osgood, T. (2019) Supporting Positive Behaviour in Intellectual Disabilities and Autism 
 8. Johnny Finstad – Avtalestyring – en beskrivelse - avtalestyring - en beskrivelse (atferd.no)
 9. Lillevik, O. G. og Øien, L. (2012) Miljøterapeutisk prakisk i forebygging av vold
 10. Owren, T. (2010). Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaffektiv tilnærming.
 11. Ashman, B., Ockenen, J., Beadle-Brown, J. & Mansell, J. (2010). Person-centred active support. A handbook
 12. Holden, B. (2013). Miljøbehandling. En atferdsanalytisk tilnærming
 13. Gundersen, K. & Moynhan, L. (2006). Nettverk og sosial kompetanse
 14. Mansell, J. & Beadle-Brown, J. (2012). Active support. Enabling and Empowering People with Intellectual Disabilities. 
Sist oppdatert
07.05.2024
Læringsformat