Om dette kurset

Dette kurset i merverdiavgift er beregnet på de som er nye i merkantil/administrativ rolle ved en enhet og har fordeling av inngående faktura med kontering og avgiftskode som én av sine oppgaver. Det kan også passe for attestanter og anvisere som enten setter avgiftskode selv eller har en kontrollfunksjon. Kurset er på et grunnleggende nivå.

  • Hva menes med merverdiavgiftskompensasjon for kommuner og hvordan setter jeg riktig avgiftskode på inngående faktura?
  • Læringsmål: Forstå hvordan kompensasjonsordningen fungerer og hvilke begrensninger som finnes.
  • Målgruppe: Primært de som er nye i rollen som merkantil/administrativ medarbeider ved enhet

Vi gjør opptak av kurset slik at det kan følges på et senere tidspunkt for dem som ikke har anledning til å delta direkte. Det blir anledning til en kort spørsmålsrunde på slutten.

Kurssted
01 Digitalt
Tid fra - til
21.05.2024 kl.12:30-13:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset