Personaltjenesten inviterer til digital spørretime om velferdspermisjoner. 


Målet med spørretimen er å bistå ledere med å tydeliggjøre grunnlaget for ulike typer velferdspermisjoner, og om det skal gis med eller uten lønn. 

Målgruppen er primært ledere, men det er også hensiktsmessig at merkantile deltar for å kunne være støtte for leder i saksbehandling.

Om dette kurset
I spørretimen legges det opp til at deltakerne stiller spørsmål knyttet til velferdspermisjoner og at Personaltjenesten gir tilbakemelding på de spørsmål og innspill som kommer.

Spørsmål eller refleksjoner om velferdspermisjon kan stilles i chatten underveis eller stilles muntlig.  

For at spørretimen skal gi et godt faglig utbytte, bør alle deltagere tenke over aktuelle spørsmål og problemstillinger som kan tas med til spørretimen.


Forutsetninger
Målgruppen er primært ledere, men det er også hensiktsmessig at merkantile deltar for å kunne være støtte for leder i saksbehandling.
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Tid fra - til
21.05.2024 kl. 09:00-09:45
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
414 av 500
Påmeldingsfrist
21.05.2024