Om dette kurset

Samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte er helt sentralt for at kommunen skal kunne levere og utvikle kvalitativt gode tjenester til innbyggerne. Den viktigste arenaen for dette er gjennom partssamarbeidet og ordningen med tillitsvalgte.

De sentrale partene i Bergen kommune er enige om å styrke partssamarbeidet i hele organisasjonen,
og at det skal skje gjennom blant annet felles skolering av ledere og tillitsvalgte.

Fellesskoleringen består av denne dagsamlingen i tillegg til et obligatorisk digitalt forkurs: Forkurs til fellesskolering i partssamarbeid (Bergen kommune): Kursets forside (kslaring.no)

Kursbeskrivelse:
Fellesskoleringen i sin helhet vil ta for seg Hovedavtalens bestemmelser som regulerer forholdene mellom partene, blant annet:

  • rammer for partssamarbeidet
  • rettigheter og plikter
  • roller, rolleforståelse og tillit
  • samhandlingsformer, samarbeid og medbestemmelse

Det blir lagt opp til samtale og refleksjon i grupper og plenum underveis.

Læringsmål:
Målet er at kursdeltakerne skal få en felles forståelse av hva partssamarbeidet i Bergen kommune innebærer og hvordan vi best lykkes.


Målgruppe:

Ledere, tillitsvalgte og HR-medarbeidere i Byrådsavdeling for byutvikling, Byarkitekten, Byantikvaren, Klimaetaten, Plan og bygningsetaten og Bymiljøetaten


Avmeldingsfrist: 10.06.24 (Etter fristen, ta direkte kontakt med kursansvarlig for å melde ifra).

Forutsetninger
Gjennomført digitalt forkurs
Produsert av
Ansattservice Forvaltning HR-tjenester på vegne av Byrådsavdeling for byutvikling, Bergen kommune
Kurssted
Autogården - Hybriden
Tid fra - til
17.06.2024 kl. 08:30-13:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
15 av 28
Påmeldingsfrist
12.06.2024