Om dette kurset

Knut Roald snakker om profesjonsutvikling gjennom lærende møter.

(Her kommer mer utfyllende informasjon)

Kilder tilknyttet kurset:

Dahl m.fl. (2016). Om lærerrollen – Et kunnskapsgrunnlag. Bergen: Fagbokforlaget

Fullan, M. & Quinn, J. (2015). Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems. Thousand Oaks, CA: Sage publications.

Fullan, M. (2015). Freedom to change. Four strategies to put your inner drive into overdrive. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. London & New York: Routledge.

Huber, S. G. (2011). Leadership for learning - Learning for leadership: The impact of professional development In T. Townsend & J. MacBeath (Eds.), Springer International handbook of leadership for learning. Springer International Handbooks of Education 25. (pp. 635-652). Dordrecht: Springer.

Meld.St.28 (2015-16). Fag-Fordypninig-Forståelse, En fornying av Kunnskapsløftet. Oslo: KD

Meld.St.19 (2015-16). Tid for lek og læring, bedre innhold i barnehagen. Oslo: KD

OECD. (2013). Leadership for 21st century learning. Educational research and innovation. doi: 10.1787/9789264205406-en

Pont, B., Nushche, D. & Hunter, M. (2008). Improving school leadership. Paris: OECD Publishing.

Roald, K (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Når skole og skoleeigar utviklar kunnskap. Bergen: Fagbokforlaget

Sist oppdatert
14.12.2018
Forutsetninger
Ingen
Produsert av
KS BTV
Tidsbruk
1,5 time
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger