Om dette kurset

Ressursene i dette kurset er som følger;

• Film KS BTV har tatt på en konferanse ved Familiesenteret i Andebu kommune 2016. Hovedfokuset er viktigheten av tidlig identifikasjon og oppfølging av risikoutsatte barn, tidlig intervensjon og bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og familier.

• Andebu kommune har utarbeidet en digitalisert modell som foreligger på kommunens hjemmeside eller kan etterspørres i nye Sandefjord kommune. Den belyser kommunens arbeid vedrørende ovennevnte tema.

• Videofilmene er tatt i rekkefølge og belyser følgende tema:

1. Tidlig innsats - kommunens ansvar for å ivareta barn og familier 2. Fokuspunkter 3. Fokuspunkter - fortsettelse 4. Innholdet i tidlig innsats - konkret 5. Ferdigheter / felles fokus 6. Konsekvensene 7. Selv- og emosjonsregulering 8. Tilknytning

Sist oppdatert
22.11.2018
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger