Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pensumet består av ulike læringsobjekter, deriblant animasjoner og videoer som krever Internett-tilkobling og dermed også tilgang til lyd og video.

Pensumet i dette medikamenthåndteringskurset kan brukes som pensum til både grunnkurs og resertifisering. Kommunene velger ulik gjennomføring av dette kurset. Noen kommuner bruker kurset som en forberedelse til klasseromsundervisning og gjennomfører da et kortere klasseromskurs, mens resertifiseringskurset kan være kun e-læringen etterfulgt av en passeringstest.

Kurset består av følgende leksjoner som alle må gjennomføres for å få registrert kurset som fullført:

 • Leksjon 1 - Lovverk og bakgrunn
 • Leksjon 2 - Hva skjer med legemidler i kroppen?
 • Leksjon 3 - Legemiddelformer
 • Leksjon 4 - Laksantia
 • Leksjon 5 - Astma og KOLS
 • Leksjon 6 - Midler mot infeksjoner
 • Leksjon 7 - Diabetes Mellitus
 • Leksjon 8 - Hjerte og blodtrykk
 • Leksjon 9 - Psykofarmaka
 • Leksjon 10 - Smertestillende midler
 • Leksjon 11 - Epilepsi

Etter hver leksjon er det øvingsspørsmål. Disse spørsmålene kan deltakerne ta så mange ganger de vil og er kun ment som øving. Disse har ikke noe med passeringstesten å gjøre. Hvis kommunen har bestemt seg for å ta i bruk dette kurset, vil testen ligge tilgjengelig på kommunens eget kursområde og være nærmere beskrevet der. Kontakt kurskoordinator for dette kurset for å få tilgang til testen.

Tekniske krav

Kurset er testet i de vanligste nettleserne (nternet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) og vil fungere fint på en standard PC og også på nettbrett og smarttelefoner. Hvis kurset gjennomføres på en stasjonær PC, må det være tilgang til lyd.

Kurset vil fungere på PC, smarttelefon og nettbrett, uavhengig av operativsystem.

Om dette kurset

Et grunnkurs kan f.eks. gjennomføres på følgende måte:

1. Egengjennomgang av e-læringen. Til hver modul er det laget øvingsspørsmål. Hensikten med disse er å teste seg selv
2. 3 timers klasseromskurs med tilsvarende pensum
3. Passeringstest
4. Praksis under veiledning på den aktuelle arbeidsplassen

Resertifiseringskurset kan f.eks. gjennomføres på følgende måte:

1. Egengjennomgang av e-læringen med øvingsspørsmål
2. Passeringstest

NB: Passeringstesten organiseres av en kursansvarlig i den enkelte kommune. Inntil videre må kommunen ta kontakt med kontaktperson for kurset for å få lagt over passeringstesten på den enkelte kommunes område. Da vil kursansvarlig i den enkelte kommune ha full tilgang til besvarelsene og kunne endre passord etter at passeringstesten er gjennomført. Passordet for å komme inn på testen oppgis av kursansvarlig til deltakerne når testen gjennomføres. 

Det er ikke satt opp noen terskelverdi for når kurset er bestått/ikke bestått, siden dette er en manuell vurdering som må gjøres i forhold til hver besvarelse. Kursbeviset er kun tilgjengelig for kursansvarlig, som etter vurderingen kan sende kursbeviset på e-post til deltakere som har bestått. Alternativt kan det skrives ut og gis til deltakeren.

Sist oppdatert
16.02.2023
Forutsetninger
Helsefagarbeidere og ufaglærte
Produsert av
Bø, Nome, Sauherad, Skien og Stavanger kommune i samarbeid med Sykehusapoteket i Skien
Tidsbruk
Ca. 3 timer
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
82
Deltakervurderinger
Kjempebra
40
%
Bra
37
%
Ok
11
%
Ikke så bra
7
%
Dårlig
5
%
Kommentarer
11.03.2021
28.07.2020
Kursvurderinger