Dette programmet er ment som en innføring for barnehagestyrere og -eiere som ønsker å utvikle vandrende ledelse i barnehagen som verktøy for pedagogisk ledelse etter modell fra Ontario i Canada. Tekster og innhold er fra Dr. Beverley Freedman, Ontario. Programmet er inndelt som følger:

  • Forkurs: Kurset er ment som en forberedelse til opplæring som kursholder gir ved foredrag, refleksjon og pedagogisk vandring, med mål om økt læring i barnehagen. Filmklippene er fra Beverley Freedmans tidligere kurs på skoler i BTV
  • Hovedkurs: 1-dag kurs med Beverley Freedman i regi av KS BTV ved Ann-Kariin Iversen (ann-kariin.iversen@ks.no
  • Etterkurs: Her legges presentasjoner, filmer, oversettelser og gode råd og erfaringer som vil være nyttig i en implementeringsfase

Ønsker du å delta på dette kurset? Ta kontakt med Ann-Kariin Iversen, KS BTV.

Stikkord: learning walks, pedagogical walks

Om dette kurset

Forkurset inneholder tekster, filmklipp og verktøyet TIDE som brukes ved vandringer. Det er forslag til refleksjonsoppgaver knyttet til filmklipp og tekster.  

Ressurser:

  1. Artikkelen ”Pedagogisk vandring” av Beverley Freedman
  2. Introduksjonsfilm av Beverley Freedman om Instructional leadership og pedagogisk vandring som redskap.
  3. TIDE- skjema redskap for observasjon:
             a) PP-presentasjon: Vandrende skoleledelse (med TIDE-skjemaet)
             b) 
TIDE-skjema med beskrivelse av klasseromsobservasjon (Word, kan lastes ned til bruk)


Annet relevant materiale / informasjon:

http://www.bevfreedman.com/

http://www.ks.no/btv/

Sist oppdatert
14.12.2018
Forutsetninger
Barnehageeiere/-styrere og ledere i barnehagen. Deler av programmet er på engelsk og krever normalt god forståelse av engelsk og kunnskap om skole
Produsert av
Materialet er oversatt og tilrettelagt av Heidi Dickinson, utviklingsveileder i utvikling i Vestfold, i samarbeid med Ann-Kariin Iversen, KS BTV, og dr. Beverley Freedman, Ontario
Kursansvarlig
Tidsbruk
2 dager avhengig av forkunnskaper
Beregnet arbeidsmengde
-
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger