Opplæringsloven pålegger kommunene å lage en tilstandsrapport hvert år, og at tilstandsrapporten skal behandles av kommunestyret / fylkestinget som skoleeier. Mange folkevalgte opplever at innholdet i tilstandsrapporten er vanskelig tilgjengelig fordi den er omfattende, full av statistikk som kan være vanskelig å forstå, og at den preges av tungt språk med mange faguttrykk. Den politiske behandlingen i kommunestyret/fylkestinget har derfor lett for å bli kort og overflatisk.

Derfor er det et behov for å forbedre måten innholdet presenteres på og tilrettelegge prosessen der tilstandsrapporten blir til, slik at de folkevalgte, kommuneledelsen, skolelederne og representanter for lærerne utvikler en harmonisert forståelse av tilstand, utfordringer, ambisjoner og mål for skolene i kommunen/fylkeskommunen.

Om dette kurset

Dette kurset om den gode tilstandsrapporten har som mål å hjelpe kommunene til å oppnå slike forbedringer. Kurset består av et forkurs som er en serie med videoer, og en kursdag ledet av Dag Langfjæran fra KS-Konsulent AS.

Kursdagen er et arbeidsverksted der en gruppe deltakere fra hver kommune samarbeider om videreutviklingen av dokumentet «Tilstandsrapporten» og arbeidsprosessene før, under og etter den politiske behandlingen i kommunestyret. Deltakergruppen fra en kommune / fylkeskommune skal være variert sammensatt, som f.eks. 2-3 sentrale politikere, rådmannen, kommunalsjef med ansvar for skole (eller tilsvarende stilling), 1-2 skoleledere, 1-2 tillitsvalgte som representanter for de ansatte, og evt. også 1-2 foreldrerepresentanter.

Ved å gjennomføre dette forkurset, blir det mulig å gjennomføre arbeidsverkstedet på bare 1 kursdag. Arbeidsprosessene på kursdagen forutsetter at deltakerne har tilegnet seg innholdet i videoene i forkurset. Kursdeltakerne må derfor gjennomføre forkurset (videoene) før en kan delta i arbeidsverkstedet. Vi anbefaler sterkt at kommunens deltakergruppe møtes før kursdagen med arbeidsverksted, for felles refleksjon over hva de mener om det som kommer fram i videoene. 

Når deltakergruppen har reflektert sammen om dette, får de et felles grunnlag for å kunne gjennomføre arbeidsprosessene på kursdagen, og de får mulighet til å relatere innholdet i videoene til situasjonen i egen kommune / fylkeskommune.

Sist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Alle som skal arbeide med tilstandsrapporten
Produsert av
KS Konsulent AS
Kursansvarlig
Instruktører
Tidsbruk
Ca 3 timer
Læringsformat
Nettkurs