Dette kurset er ment for nyansatte i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår noe av det viktigste du trenger å vite som ansatt i kommunen.

Du bør ta kurset på en PC som er tilknyttet kommunens nettverk, og i en nettleser utenfor Citrix.

Kursets oppbygning

Kurset er delt inn i tre deler. Du vil få oppsummeringsspørsmål underveis som en hjelp til å få med deg hovedpunktene i hver leksjon.

I tillegg er det en avsluttende test som krever et resultat på 80 % for å at kurset skal regnes som fullført.

Kurset oppbygning

For å få anledning til å skrive ut kursbevis, må du ha fullført alle leksjonene og bestått passeringstesten. Når du har fullført kurset med godkjent resultat, kan du hente ut et kursbevis ved å klikke på tilhørende lenke. Dette kursbeviset vises til din leder.

Spørsmål til gjennomføringen

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i tre deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Last updated
22.04.2020
Prerequisites
Ansatt i kommunen
Produced by
Øvre Eiker kommune
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings