Hensikten med programmet er å skape en tjeneste ut fra brukernes behov hvor de er aktivt medvirkende i prosessen. Dette krever kunnskap om temaene både blant de som jobber konkret med hverdagsrehabilitering og/eller velferdsteknologi og øvrig personell rundt brukerne.

Om dette kurset

Læringsprogrammet er bygd opp rundt teori om læring i hverdagen. Deltagerne skal få teste ut kunnskapen de får i programmet opp mot erfaringer de gjør seg i praksis. Observasjon, refleksjon, skriving av blogg og diskusjon skal være med å skape bevissthet i forhold til hvordan man jobber og skaper nye mulige arbeidsmåter.

E-læringskurset kan tas med eller uten fysiske samlinger.

Sist oppdatert
16.02.2023
Forutsetninger
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT, Personer uten helsefaglig utdanning
Produsert av
Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms, Tromsø kommune, Helsedirektoratet, Velferdsteknologiprosjektet og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger