I følge Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator skal kommunene og det regionale helseforetaket "legge til rette og sørge for at pasienten får nødvendig utredning og oppfølging ved behov for habilitering eller rehabilitering." Det å kartlegge behovet og gjøre de riktige prioriteringene er ikke alltid like enkelt. Noen ganger er behovet ikke så åpenbart. Dette eLærings-kurset er ment som et refleksjonsverktøy, som kan gi konkrete råd ved hjelp av eksempler og case-oppgaver. 

Kurset er utviklet med midler fra Helsedirektoratet og i samarbeid mellom fagpersoner i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, senere også Oslo kommune. Arbeidet har vært ledet av Stein Arne Rimehaug, Sunnaas, som også har stått bak det meste av design og utvikling av eLæringskurset. 

Godkjenninger:
Kurset er godkjent av DNLF for områdene Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi, som meritterende med 1 time for spesialistenes etterutdanning. Ta kontakt med rkr@sunnaas.no for kursbevis. 


Om dette kurset

 Kurset skal hjelpe helsepersonell i sykehus og kommuner med å kartlegge behovet for rehabilitering og til å ta de riktige beslutningene i samråd med pasienten. Det er ment som kunnskapsstøtte til samvalg som kan sikre en kvalifisert vurdering av rehabiliteringsbehovet.

Videre skal kurset hjelpe å sortere hvilke pasienter som vil ha størst utbytte av rehabilitering og veiledning om hvor det bør foregå.

Sist oppdatert
03.06.2022
Forutsetninger
Helsepersonell som ønsker å bedre vurdere hvem som trenger rehabilitering. Leger, sykepleiere og terapeuter ansatt i sykehus eller i kommunehelsetjeneste.
Produsert av
Regional kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sør-Øst i samarbeid med Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, revidert i samarbeid med Oslo kommune.
Tidsbruk
30-60 min. Mer hvis man følger alle lenker til eksterne sider.
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger