Dette kurset er ment for nyansatte i kommunene. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men er ment å gi en nyansatt en god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

Sist oppdatert
22.09.2023
Forutsetninger
Ansatt i kommunen
Produsert av
Tokke kommune
Tidsbruk
Ca. 1 - 1,5 timer
Læringsformat
Nettkurs