Hverdagsmestring - e-læringskurs

Velkommen til e-læringskurs i hverdagsmestring for Gran og Lunner kommune.

Målet er at du som tar kurset skal vite litt om hva hverdagsmestring er og hvordan du kan tenke hverdagsmestring i din hverdag, enten privat eller som helsepersonell. 

Å tenke hverdagsmestring i hverdagen vil øke ditt fokus på mestring, selvstendighet, aktivitet og livsglede. 

Om dette kurset

Hverdagsmestringskurs for Gran og Lunner kommune

Dette er et e-læringskurs i hverdagsmestring, som i hovedsak retter seg mot helsepersonell. Men kurset kan tas av alle som vil vite mer om hverdagsmestring.

Om dette kurset

Helsevesenet står overfor mange utfordringer i fremtiden med flere eldre, kroniske syke og manglende helsepersonell. Økt kunnskap om hverdagsmestring kan bidra til å øke hverdagsaktiviteten hos mennesker med sviktende helse, og dermed øke livskvaliteten til den enkelte. Dette vil igjen medføre at man klarer å ta vare på seg selv i større grad og kan bo lenger i eget hjem.

Dette e-læringskurset vil gi deg en innføring i hva hverdagsmestring er, og hvordan du kan bruke det i praksis. Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å tenke hvordan man skal øke, opprettholde og forebygge fall av hverdagsaktiviteter, både for deg selv og for andre. 

Undervisningen er lagt opp til at du skal være en aktiv deltager via filmer, spørsmål og refleksjoner. Undervisningen kan også taes i sin helhet eller deles opp. De ulike delene kan også brukes til for eksempel internundervisning eller i samtale med pårørende.

Sist oppdatert
16.02.2023
Forutsetninger
Det er ingen forutsetninger for å ta dette kurset.
Produsert av
Gran og Lunner kommune
Kursansvarlig
Instruktører
Tidsbruk
1 t
Beregnet arbeidsmengde
1 t
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger