Kurset er for leiarar med ansvar for tilsetting. Tillitsvalde som er med i tilsettingar er også velkomne.

Om dette kurset


Innhald:

Lov og avtaleverk

  • Tillitsvalde si rolle

  • Tilsettingsreglement og skjema

  • Vurdering av ledig stilling

  • Utlysingsteksten

  • Søkarliste

  • Intervju og referansesjekk

  • Mellombels tilsetting

  • Forvaltningslova

  • Arbeidsavtalen/avtalemalar

  • Etterarbeid


Referanse ID
TILS18
Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Personalavdelinga
Kurssted
Kommunestyresalen
Tid fra - til
01.03.2018 kl. 09:00-11:00
Tidsbruk
2 timar
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
39 av 40
Påmeldingsfrist
26.02.2018