Dette kurset er meint for nytilsette i kommunane. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men er meint å gje den nytilsette ein god start i arbeidet i kommunen.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innleiinng
Del 2 - Retningsliner og reglement
Del 3 - Informasjonssikkerheit
Del 4 - Hovudtillitsvald og hovudverneombod

Sist oppdatert
06.09.2018
Forutsetninger
Ansatt i kommunen
Produsert av
Seljord kommune
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 2,5 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger