Dette e-læringskurset gir en innføring i grunnleggende kompetanse som hjelpemiddelsentralenes samarbeidspartnerne trenger for å utføre en god formidling av løsninger og tekniske hjelpemidler.

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Birger Pedersen, Viggo Murvold, Anne-Lise Ingulfsen, Kristin Egeland, Arvid Frisvoll, Patricia Emberson, Anke Wadenpohl Imsen, Morten Flatebø, Ragnar Simonsen og Nina Lillehagen. Utvalgte kommuner og organisasjoner har bidratt med innspill.

Kurset er hentet fra www.kunnskapsbanken.net. Der finner du mer informasjon om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

Om dette kurset

Temaer som blir omtalt i kurset er blant annet

  • Utredning/kartlegging av behov
  • Rettigheter
  • Roller og ansvar
  • Utprøving av hjelpemidler
  • Valg av hjelpemiddel og hvordan en søker
  • Opplæring og oppfølging
  • Reparasjon og service
  • Formidlingsprosessen
  • Brukermedvirkning
  • Samarbeid i hjelpemiddelformidlingen

Nyttige lenker

Kilder

Sist oppdatert
28.08.2019
Forutsetninger
Fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler
Produsert av
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Tidsbruk
Ca. 1 time
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger