PRINCIPAL LEADERSHIP - A leaders role in moving their school towards a culture of Collaborative Inquiry

v/ Pat Stellick & Judi Denison University of Toronto, OISE,  Ontario- October 2017.

KS BTV har gleden av å presentere film, powerpoints, verktøy og dokumenter  produsert på 3-dagerskurs for rektorer  og lærerteam  i grunnskolen 1-7 i  Vestfold og Telemark med fokus på matematikk og engelsk oktober 2017.

Kommentarer og konstruktive opplevelser ift. kurset oppfordres å sendes til ann-kariin.iversen@ks.no

Nytte: Kurset kan tas i egen kommune/ i samarbeid ved å ta ut powerpoints/ oversettelser,  kjøre filmsnutter og legge opp til refleksjonsøkter. Evt kan man engasjere KS Konsulent som fasilitator.

The intent is to deepen the knowledge around doing the Collaborative Inquiry based on real samples of Norwegian and Canadian student work.


LEARNING OBJECTIVES: Participants will:

·  Be able to demonstrate the skills to create a professional learning community that is based on mutual trust and common purpose

·  Be able to lead the co-assessing and co-planning of student work within a team of school educators

·  Co-develop an inquiry based on “If we …. then ….”


Kurset er lagt opp slik: Practical workshops for elementary school Principals and a small team of 4 key teachers on collaborative inquiry,


Om dette kurset

Vi har lykkes i å hente inn ressursperson fra University of Toronto i Canada v rektorene Pat Stellick og Judi Denison. Pat& Judi har som ledere god erfaring med å innføre og gjennomføre bygging av kultur for Collaborative Inquiry/ Profesjonsutviklinng i Toronto, samt at de formilder temaet til land over hele verden . Evelyn Wilson, Ass Dir University of Toronto, er innleder på dag 3 der lederperspektivet og implementering- og endringsutfordringene drøftes og gis innspill på. Evelyn er en etterspurt innleder over hele verden.

Canada/ Ontario har jobbet med å forbedre sine 5000 skoler gjennom mange år; systematisk, i samarbeidets ånd og forskningsbasert med professor Michael Fullan som faglig mentor.

Vi ser på internasjonale målinger at de har lykkes. Canada er et multikulturelt samfunn som i tillegg har en urbefolkning som delvis mangler skriftspråk. De tenker barn, skole, samfunn, verdier, likeverd, inkludering og utvikling på en måte som er sammenlignbar med Norge. De har jobbet utrolig samlet, målrettet, systematisk og forskningsbasert over 10 år.

Evelyn er opptatt av å koble Ontarios kunnskap mot vår virkelighet. Dr. Beverley Freedman, som har kurset oss i norske klasserom med  Learning walks siden 2015, bidrar inn med kunnskap om våre skoler og klasserom. På den måten får både Evelyn, Pat og Judi et unikt bakteppe for å legge opp det faglige innholdet særlig nyttig for oss. I tillegg har de alle tre en god porsjon humor, vidd og en direkte væremåte som gjør at vi virkelig kan anbefale å bruke ressursene som ligger her på KS Læring.

 

KS Konsulent: KS Konsulent har fulgt kursene «live» i samarbeid med KS BTV. Flere av KS Konsulent sine medarbeidere på skole/ barnehageområdet er av OISE gitt anledning til å bruke ressursene på KS Læring i samspill med egne erfaringer og kunnskap slik at kurset kan legges opp i en kombinasjon av norsk og engelsk språk på « hjemmebane». Kurset vil da i stor grad kunne dekkes av OU midler. KS Konsulent kan også bistå kommuner som ønsker hjelp til å implementere kunnskapen i egen kommune på lang sikt.

Ta kontakt med ann-kariin.iversen@ks.no og/ eller dag.langfjaeran@ks.no for mer info.

 

Forskning: Det som formidles her finner man igjen essensen av i Michael Fullan og Joanne Quinn`bok: Coherence / Koherens i skoleutviklingen.

Kommuneforlaget Den er fra den siste boka til Fullan og vil være viktig i Evelyn sitt foredrag. https://www.youtube.com/watch?v=B60UGs90RW8.

Her finner du to filmer som gir kunnskap om Ontario og inspirasjon:

https://youtu.be/nSNIG6pjbSQ (utdrag av film tatt av Robert Lie Pettersen, utviklingsveileder i Telemark under KS BTV studietur til Toronto 2015).

https://www.youtube.com/watch?v=uzT06CjqdHk (Film av Professor Michael Fullan)


Videofilm/redigering er utført av Lefteye v/Audun Eftevåg

 

Vennlig hilsen Ann-Kariin Iversen KS BTV

Mobil 95938133 post: ann-kariin.iversen@ks.no


Sist oppdatert
22.11.2018
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger