MUNICIPAL LEADERSHIP

v/Evelyn Wilson, Associate Director v University of Toronto

KS BTV har gleden av å presentere film, powerpoint, dokumenter mv produsert på dagskurs for kommunal ledelse i kommuner og fylkeskommuner i Vestfold og Telemark 17.10.17

Kommentarer og konstruktive opplevelser ift. kurset oppfordres å sendes til ann-kariin.iversen@ks.no

Nytte: Kurset kan tas i egen kommune/ i samarbeid ved å ta ut powerpoints/ oversettelser,  kjøre filmsnutter og legge opp til refleksjonsøkter. Evt kan man engasjere KS Konsulent som fasilitator. Se lenger ned.


LEARNING OBJECTIVES: Participants will:

  • Be able to explain to all stakeholders the research on what makes for effective school systems that enable all learners to be successful
  • Be able to co-construct with all stakeholders the vision and profile of a successful Norwegian student in the 21st century
  • Demonstrate the knowledge and skills to build coherence in a school system that respects the differentiated roles of stakeholders

 ELEMENTER:

·    Environmental scan, needs for 21st century

·    What the research says about successful school systems

·    Need for coherence, components of coherence

·    Examining a model for building a systemic vision of 21st century teaching and learning Using Equity an example, develop an understanding of the components of equity; a definition of equity; a framework for developing policies and procedures to ensure equity; an implementation plan for equity; and a review/quality assurance process, including the co-constructing of criteria upon which to assess stages of implementation

·    Participants will leave with concrete examples of strategies and actions they can use for leading any initiative and specific ideas for how they can build equity or another initiative across a system


Om dette kurset

Vi har lykkes i å hente inn ressursperson fra University of Toronto i Canada v associate direktor Evelyn Wilson. Evelyn formidler kunnskap om hvordan utvikle gode skoler og viktigheten av god ledelse på en helhetlig, inspirerende og utfordrende måte. Hun er etterspurt som foredragsholder over hele verden.

Canada/ Ontario har jobbet med å forbedre sine 5000 skoler gjennom mange år; systematisk, i samarbeidets ånd og forskningsbasert med professor Michael Fullan som faglig mentor.

Vi ser på internasjonale målinger at de har lykkes. Canada er multikulturelt samfunn som i tillegg har en urbefolkning som delvis mangler skriftspråk. De tenker barn, skole, samfunn, verdier, likeverd, inkludering og utvikling på en måte som er sammenlignbar med Norge. De har jobbet utrolig samlet, målrettet, systematisk og forskningsbasert over 10 år.

Evelyn er opptatt av å koble Ontarios kunnskap mot vår virkelighet. Dr. Beverley Freedman, som har kurset oss i norske klasserom med  Learning walks siden 2015, bidrar inn med kunnskap om våre skoler og klasserom. På den måten får Evelyn et unikt bakteppe for å legge opp det faglige innholdet særlig nyttig for oss. I tillegg har Evelyn en god porsjon humor, vidd og en direkte væremåte som gjør at vi virkelig kan anbefale å delta på dette.

KS Konsulent: KS Konsulent har fulgt kursene «live» i samarbeid med KS BTV. Flere av KS Konsulent sine medarbeidere på skole/ barnehageområdet er av OISE gitt anledning til å bruke ressursene på KS Læring i samspill med egne erfaringer og kunnskap slik at kurset kan legges opp i en kombinasjon av norsk og engelsk språk på « hjemmebane». Kurset vil da i stor grad kunne dekkes av OU midler. KS Konsulent kan også bistå kommuner som ønsker hjelp til å implementere kunnskapen i egen kommune på lang sikt.

Ta kontakt med ann-kariin.iversen@ks.no og/ eller dag.langfjaeran@ks.no for mer info.

 

Forskning: Det som formidles her finner man igjen essensen av i Michael Fullan og Joanne Quinn`bok: Coherence / Koherens i skoleutviklingen. Kommuneforlaget.

Den er fra den siste boka til Fullan og vil være viktig i Evelyn sitt foredrag.

https://www.youtube.com/watch?v=B60UGs90RW8

Her finner du to filmer som gir kunnskap om Ontario og inspirasjon:

https://youtu.be/nSNIG6pjbSQ (utdrag av film tatt av Robert Lie Pettersen, utviklingsveileder i Telemark under KS BTV studietur til Toronto 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=uzT06CjqdHk (Film av Professor Michael Fullan)


Videofilm/redigering er utført av Lefteye v/Audun Eftevåg 


Vennlig hilsen Ann-Kariin Iversen KS BTV

Mobil 95938133 post: ann-kariin.iversen@ks.no


Sist oppdatert
22.11.2018
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset