Velkommen til programmet Vandrende skoleledelse

Programmet er holdt i 41 kommuner og fylkeskommuner i BTV og regionen rundt Kongsvinger siden 2014 og til i dag. Kursene holdes i regi av KS BTV med Dr Beverley Freedman fra Toronto/ Ontario samt i samarbeid med KS Konsulent/ DAG Langfjæran. Arbeidet og erfaringene  KS BTV, kommunene og KS Konsulent/DAG har gjort fra 2014-2019 ble lagt frem på ICSEI-konferansen i Stavanger 2019 og på AERA konferansen i Toronto april 2019. Tilbakemeldingene fra kommuner og fylkeskommuner er svært gode.

Programmene er lederprogram og i hovedsak dekket av OU midler.

Kommuner og fylkeskommuner i andre deler av landet som ønsker kurs/workshop kan også ta kontakt med ann-kariin.iversen@ks.no.

Forkurset består av lesing av dokumenter/ se filmsnutter som gjør deg forberedt og gir deg informasjon om forskningen som ligger bak.

NB Les her: Freedman, Pedagogisk vandring.pdf

Gjennom dette programmet lærer og reflekterer du rundt grunnpilarene i og forskningen som ligger bak: "Observing for learning - pedagogical walks" v/ Dr Beverley Freedman. Vandrende skoleledelse, Learning Walks eller Pedagogisk vandring som man kan kalle det på norsk, er et verktøy for «instructional leadership» og har som mål å øke elevenes læring. Verktøyet har et kollektivt og samskapende fokus.

Hovedkurset går over to sammenhengende dager, legges lokalt og foregår på en «vertskapsskole» som dere velger. Der vandrer gruppa på 35-40 ledere 1 time begge dager og ellers er det forelesning, refleksjon og  jobbing.

Forkurset er beregnet som en grunnleggende innføring av fagstoff og tenkemåte for skoleledere som ønsker å utvikle vandrende skoleledelse som verktøy etter modell fra Dr. Beverley Freedman fra Ontario, Canada. Tekster, videofilmer og innhold er oversatt av oss og produsert etter avtale med Beverley.

Vi vet nå at det er helt nødvendig å følge dette opp videre. Læringen som skjer i dette programmet har et stort endringsfokus som har stor betydning for ditt virke som leder og din påvirkning på både elevenes, lærernes og ledernes læring. KS Konsulent/DAG er akkreditert til å følge dette opp. Dette er også i hovedsak dekket av OU midler. Flere kommuner og Fylkeskommuner gjør dette i dag, så vi har god erfaring.

Nye filmer laget i 2019 under kursing i Larvik, er svært gode og kan brukes som nettlæring/ del av forkurs/ forankringsarbeid mv. Anbefales.

Tidligere filmene er tatt under Beverleys forelesninger i mars 2015 for norske skoleledere og er ment som støttende i og med at de ikke er laget for å skulle fungere perfekt i nettlæringsøyemed.  

Materialet skal kun brukes for å spre kunnskap og må ikke brukes kommersielt eller i kommersiell øyemed.  

Programmene arrangeres i Buskerud, Telemark og Vestfold-regionen av KS BTV. Dersom din kommune/fylkeskommune ønsker å delta på et hovedkurs, ta kontakt med Ann-Kariin Iversen, KS BTV/ ann-kariin.iversen@ks.no. Mobil: 95938133

Etterkurset fra 2015 inneholder presentasjoner, filmer, oversettelser og gode råd og erfaringer som vil være nyttig i en implementeringsfase. 

Sist endret: tirsdag, 12 mars 2019, 15:06