Vanlige spørsmål

Deltaker

Logg inn i KS Læring

Når du besøker https://kslaring.no/ , trykk «Logg inn» oppe i høyre hjørne og logg inn via ID-porten, for eksempel med BankID på mobil.

Logg ut av KS Læring

Når du er logget inn på https://kslaring.no/ ser du navnet ditt oppe i høyre hjørne. Trykk på navnet ditt for å vise menyen, og velg «Logg ut».

Finne kurs via søkefeltet i KS Læring

Når du besøker https://kslaring.no/ kan du finne kurs via i søkefeltet oppe til venstre ved å søke etter ord i kursets tittel eller kursbeskrivelse. Du kan bruke flere ord.
Hvis du får treff på ordene du brukte, vises en liste med kurs, og du klikker på tittelen for å komme til kursets startside.

Finne kurs via katalogen til KS Læring

Når du besøker https://kslaring.no/ kan du finne kurskatalogen ved å trykke «Katalog». Katalogen til KS Læring er delt i to, en fellesdel med temaer og en del med kursområdene til de enkelte kommuner og fylkeskommuner.

Katalog > Finn kurs lar deg finne kurs fra en kursliste, og du kan avgrense treff via filtrene øverst, og så trykke knappen «Søk». Du kan klikke på kolonnetitlene for å sortere etter disse – klikk kolonnetittelen igjen for å sortere kolonnen i motsatt rekkefølge.

Katalog > Kurskategorier > Tema lar deg finne kurs etter tema.

Katalog > Fylke > Kommune lar deg finne kurs på kursområdet til kommunen.

Melde seg på kurs i KS Læring

Når du besøker https://kslaring.no/ , trykk på «Logg inn» oppe i høyre hjørne og logg inn via ID-porten, for eksempel med BankID på mobil.

Når du har logget inn, kan du finne kurs via katalogen eller søke via søkeboksen oppe til venstre, og trykke knappen «Gå til påmelding» for å melde deg på. Når du har gjort det, vil kurset være lett tilgjengelig for deg på din «Min startside», som du finner ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre etter innlogging.


Fullført-status

Mange kurs har krav som må oppfylles for å få status Fullført. Arrangementer kan for eksempel ha krav til registrering av tilstedeværelse eller utfylling av evalueringsskjema. Nettkurs kan ha krav aktiviteter og ressurser. Ta kontakt med kursansvarlig hvis du ikke får Fullført-status - du finner denne på kursets startside.


Kurs i legemiddelhåndtering (medikamenthåndtering/medisinhåndtering)

Hvis du ikke får meldt deg på kurset i legemiddelhåndtering, skyldes det antakelig at du ikke var logget inn. Når du besøker https://kslaring.no/ , trykk på «Logg inn» oppe i høyre hjørne og logg inn via ID-porten, for eksempel med BankID på mobil. Hvis kommunen har automatisk innlogging for sine ansatte, så kan det være at du ikke var med i listen som ble overført til KS Læring – ta da kontakt med superbruker i din kommune.

«Kurs i legemiddelhåndtering» er tredelt, en pensumdel og en passeringstest er på KS Læring, mens den siste delen er lokal oppfølging på arbeidsstedet i kommunen. Pensumdelen er felles og ligger i kurskatalogen under Katalog > Kurskategorier > Helse og velferd > Kurs i legemiddelhåndtering. Passeringstesten er på kommunens kursområde i KS Læringer under Katalog > Fylke > din kommune > Passeringstest – Legemiddelhåndtering – din kommune. Når alle tre delene er bestått av deltaker, gjør den ansvarlige kommunen kursbeviset tilgjengelig - dette skjer altså manuelt.

Når du har logget inn, kan du finne de to delene via katalogen eller søke via søkeboksen oppe til venstre, og trykke knappen «Gå til påmelding» for å melde deg på begge to. Når du har gjort det, vil begge kursdelene være lett tilgjengelig for deg på «Min startside», som du finner ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre etter innlogging.

Melde seg ut av kurs

Når du er logget inn på https://kslaring.no/ , så kan du melde deg ut av kurs ved å trykke «Meld ut» ved det aktuelle kurset på «Min startside». Hvis du er på en annen side på KS Læring, så finner du «Min startside» ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre etter innlogging.


Andre spørsmål

Spørsmål: Jeg forstår ikke hvordan jeg skal komme meg tilbake på den siden jeg var på nettopp.

Svar: KS Læring har full støtte for nettleserens Tilbake-knapp. I tillegg vil du, avhengig av hvilken læringsressurs du er inne på, se egne navigasjonsknapper. Da bruker du dem. Alle steder hvor du ikke tilbys egen navigering bruker du altså Tilbake-knappen i nettleseren. Husk at du alltid kommer til "Min startside" ved å klikke på navnet ditt og velge menyvalget for dette i toppmenyen.


Spørsmål: Når jeg åpner siden på en datamaskin ser innholdet "rart" ut, mens den ser normal ut når jeg åpner den på nettbrett eller mobil.

Svar: Dette skyldes vanligvis at du bruker en eldre nettleser. Dersom du har en gammel versjon vil ikke alt innholdet vises som det skal. Det anbefales å oppdatere nettleseren til en nyere versjon.


Spørsmål: Jeg gjennomførte et kurs, men det vises ikke i progresjonen min.

Svar: Det tar ofte litt tid før progresjonsvisningen oppdateres. Vanligvis skal det skje innen 30 minutter. 


Spørsmål: Jeg gjennomførte et kurs, men neste gang jeg logget inn var det ikke merket av i progresjonen min.

Svar: Dette skyldes sannsynligvis at du ved et uhell logget inn som en gjestebruker forrige gang. Dette betyr at ingenting av det du gjorde ble lagret. Pass alltid på at du er logget inn som deg selv. Klikk her for mer informasjon >>


Spørsmål: Jeg prøvde å åpne en lenke, men det var ingenting som skjedde.

Svar: Dette skyldes vanligvis at nettleseren din blokkerer popup-vinduer eller at innholdet er laget i format (f.eks. flash) som ikke støttes i nettleseren din.


Kursansvarlig

Melde noen på arrangement i KS Læring

I kurset kan du som er kursansvarlig melde på deltakere manuelt ved å gå til

Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder > Arrangement > Manuell påmelding av deltakere til arrangement

Krever du arbeidsted ved påmelding til arrangementet og deltakeren ikke har arbeidssted i sin profil finner du ikke deltakeren når du søker.

Løsning 1) Ikke kreve arbeidssted ved påmelding. Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder > Arrangement - endre til "Ikke kreve arbeidssted ved påmelding" og trykk "Lagre endringer".

Løsning 2) Deltakeren må legge inn arbeidssted i sin profil. Da vil du kunne finne deltakeren når du krever arbeidssted ved påmelding. Deltakeren kan bare legge inn arbeidssted i sin profil om organisasjonsstrukturen til deltakeren er på plass i KS Læring.


Deltakere får ikke Fullført-status

Hvis deltakere ikke får Fullført-status på et kurs, enten arrangement eller nettkurs, så sjekker du to ting.

 1. Gå inn i kurset der problemet er. Under Kursadministrasjon > Endre innstillinger > Fullførtsporing > Aktiver fremdriftssporing , så skal verdien være Ja. Hvis den er Nei, så endrer du og lagrer de nye innstillingene. Nå er fremdriftssporing aktivert for kurset, men vi har ennå ikke fortalt kurset hvilke aktiviteter som skal være krav til fullføring – det er steg 2.

 2. Du er fortsatt i kurset der problemet er. Under Kursadministrasjon > Kursfullføring > Betingelser: Aktiviteter fullført skal du finne en liste over aktiviteter som kan brukes som krav, og for at de skal bli krav må vi sette HAKE ved de aktivitetene vi ønsker skal være tellende og trykke Lagre endringer.
Når du har gjort det vil det gå noen bakgrunnsjobber. Alle som har fullført de aktivitetene som nå er blitt krav vil få status Fullført etter en halvtime.

Merknad: aktivitetsfullføring og kursfullføring låses for å gi like betingelser

Når deltakere har fullført en aktivitet, så låses betingelsene for aktivitetsfullføring. For å endre kravene til fullføring av aktiviteten, må aktivitetsfullføringen låses opp. Å låse opp aktivitetsfullføringen tilbakestiller aktivitetsfullføringen for alle som allerede har fullført aktiviteten. Aktivitet med nye krav må tas på nytt av alle deltakere.

Når deltakere har fullført en aktivitet som også er et krav til fullføring av kurset, så låses kursfullføringen. For å endre kravene til kursfullføring, må kursfullføringen låses opp. Å låse opp kursfullføringen tilbakestiller kursfullføringen for alle som allerede har fullført de aktivitetene det er satt krav til.

 • Uendrede aktiviteter valgt som krav til kursfullføring må ikke tas på nytt av deltakere som har fullført disse.
 • Endrede aktiviteter valgt som krav til kursfullføring må tas av alle deltakere for å få ny Fullført-status.
 • Nye aktiviteter valgt som krav til kursfullføring må tas av alle deltakere for å få ny Fullført-status.

Det er anbefalt å unngå å endre krav til fullføring - gjør alt klart før deltakere får melde seg på.Nettkurs vises ikke

1) Sjekk under Kursadministrasjon > Endre innstillinger at

 • feltet Synlig er satt til "Vis" for at kurset skal være synlig i katalogen
 • feltet Opprett hjemmeside har en hake
 • hjemmesiden er publisert ved å sette feltet Publiseringsstatus til "Vis".
 • Husk å lagre eventuelle endringer
 • Når hjemmesiden er publisert kan deltakere se kursbeskrivelsen og knappen "Gå til påmelding" for å melde seg på.
2) Sjekk at første punkt i Emne 1 er en Side-ressurs. Gå inn via Katalog > Fylke > Kommune > Administrer denne kategorien > Trykk på tannhjulet til kurset.

Nettkurs-formatet innebærer en forventning om bruk av fanene og innholdsfortegnelsen, og dette gjøres ved hjelp av Emne 0 og Emne 1. Dette er spesifikt for Nettkurs-formatet i KS Læring for å oppnå en visuell effekt. Det betyr at visning av innhold blir litt annerledes enn den rett-nedover-listen kursansvarlig ser når redigeringsmodus er på.

Emne 0 - innholdet i en Side-ressurs havner under fanen Informasjon, en Forum-aktivitet havner under fanen Oppslagstavle, og ressursen Fullføringsrapport havner under fanen Min progresjon.

Emne 1 – innholdet her havner som punkter i menyen til venstre. Første ressurs være en Side-ressurs med innhold. Beskrivelsesfelter i ressurser og aktiviteter vises ikke. Deltakere kommer rett inn i «førstesiden» til aktiviteten eller ressursen når de klikker i menyen til venstre.


Kurs med Gjestevisning dukker ikke opp på den personlige Min startside

Kurs som skal ha Gjestevisning vil automatisk logge inn enhver som trykker Gå til påmelding-knappen til en felles gjestebruker. En fellesbruker er ikke en enkelt person og kurset kan derfor ikke vises på den personlige «Min startside».

Hvis kurs med Gjestevisning også skal vises på «Min startside», må kurset tilby en ekstra lenke til innmeldingsmetoden "Egenpåmelding til nettkurs". Vi anbefaler å legge inn den ekstra påmeldingslenken i kurssammendraget, som er tilgjengelig i kurset via Kursadministrasjon > Endre innstillinger > Kurssammendrag. 

URL-en til egenpåmelding er på formen https://www.kslaring.no/course/enrol.php?id=XXXX , der XXXX må erstattes med kursets id-nummer, som kursansvarlig finner oppe i adressefeltet.


Superbruker, Kursoppretter og Org-superbruker

Rollene i KS Læring er Portaladministrator > KS Læring-brukerstøtte > Superbruker i kommune > Kursoppretter i kommune > Kursansvarlig > Instruktør > Deltaker > Gjest. Rollene har ulike rettigheter, og de gjelder innen ulike områder - hele portalen, kommunens kursområde eller kurset.

Hver kommune har to administrative roller for sitt kursområde i KS Læring – Superbruker og Kursoppretter. Det finnes en administrativ rolle til, kalt Org-superbruker, som kan legge inn og endre organisasjonsstruktur, jobbroller, samt hvem som er ledere og hvem som skal ha rapporttilgang i modulen Kompetansestyring.


Superbruker og Kursoppretter kan opprette kurs

Superbruker- og Kursoppretter-rollen kan opprette kurs på vegne av de som skal ha rollen Kursansvarlig, og gjør vanligvis dette via Kursveiviseren. Administrasjon av kommunens kursområde gjøres via Katalog > Fylke > Kommune > Administrer denne kategorien. En person med Kursoppretter-rollen kan bare skjule eller slette kurs som den samme personen har opprettet.


Kursoppretter får ikke redigert et kurs den har opprettet

Kursoppretter-rollen kan tildele rollen Kursansvarlig og rollen Instruktør til personer som skal ha disse rollene via Kursveiviseren. Det er bare rollen Kursansvarlig som kan redigere kurset.

Noen personer kan ha rollen Kursoppretter og samtidig ha rollen som Kursansvarlig.

Hvis du har rollen Kursoppretter og skal være Kursansvarlig, så legger du altså til deg selv og tildeler deg selv en rolle som Kursansvarlig når du går igjennom Kursveiviseren. Nå må du være bevisst på at du jobber med to forskjellige roller – en knyttet til oppretting av kurs på kursområdet og en som ansvarlig i kurset.

Det er tre situasjoner som kan føre til at et kurs ikke har en person med rollen Kursansvarlig:

 1. Hvis en person med rollen Kursoppretter lar være å legge til en person med rollen Kursansvarlig ved opprettelsen av kurset.

 2. Hvis en person med rollen Kursansvarlig eller Superbruker dupliserer et kurs uten å ta med brukere etter at rollen Kursansvarlig er lagt til i det opprinnelige kurset. Kurset mister dermed den som opprinnelig er meldt inn som Kursansvarlig.

  Tips: Det vanligste er gjøre klar et kurs som skal gå flere ganger før deltakere melder seg på, slik at man kan duplisere med brukere og da få med kursansvarlig også. Feilen oppstår gjerne når man vil duplisere et kurs som har deltakere også, og da tenker man at man ikke vil inkludere brukere, men glemmer at kursansvarlig også er en bruker i kurset. Duplisering med brukere bør altså gjøres etter at kursansvarlig er lagt til, men før deltakere melder seg på.

 3. Hvis en person med rollen Kursansvarlig eller Superbruker ved en feil har fjernet rollen via listen Brukere > Innmeldte brukere.
For å løse situasjonen må en person med rollen Superbruker hjelpe til, for disse kan legge til en person med rollen Kursansvarlig i etterkant. Personen som skal få rollen Kursansvarlig må meldes inn i kurset av Superbruker eller være innmeldt i kurset. Superbruker går så inn i kurset under Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldte brukere og trykker på det lille hodet ved personens navn og tildeler rollen Kursansvarlig.

KS Læring-brukerstøtte kan også hjelpe til med dette dersom ingen Superbruker kan, men da må de vite hvilket kurs det gjelder.

Slette flere kurs på en gang - ADVARSEL
Først oppretter du en skjult underkategori kalt Slettes (din kommune). Du kan nå flytte kurs som skal slettes til dit. Flere kurs kan flyttes på en gang ved å sette hake foran, og deretter velge Flytte og underkategorien Slettes (din kommune). Du kan ikke gjøre det samme og så slette. Dette er en beskyttelsesmekanisme, slik at man ikke i vanvare sletter kurs der det er deltakere og deres resultater - det må du ikke gjøre. Når kurs uten deltakere og deres resultater som skal slettes er flyttet til Slettes (Din kommune), så kan hele kategorien slettes med innhold.


<< Tilbake

Sist endret: fredag, 13 oktober 2017, 10:36