Velkommen til WebSak+ grunnkurs!


WebSak+ er applikasjonsversjonen av sak- og arkivsystemet. Løsningen er tilpasset for saksbehandlers og leders behov. WebSak+ har universelle ikoner, få knapper i skjermbildet, snarveier til de mest aktuelle handlingene og sti for å bevege seg enkelt mellom saker, dokumenter og oppgaver.

Videoene i dette kurset vil gi deg en innføring i WebSak+ på en enkel, oversiktlig og forståelig måte.

Kurset består av korte opplæringsvideoer som er inndelt i tematiske leksjoner som viser systemets grunnleggende funksjoner og handlinger som saksbehandler utfører, for eksempel hvordan du oppretter sak og hvordan du oppretter dokumenter.

Dette er et nettkurs i Hovedavtalen som er obligatorisk for alle ledere og tillitsvalgte i Modum kommune. Kurset skal være gjennomført før dere møter på samlinger om Hovedavtalen.

På samlingen vil vi gå igjennom de lokale formene for samarbeid, deriblant lokale veiledere, retningslinjer og rutiner. Du må ta med deg Hovedavtalen, enten digitalt eller i papirform. Hovedavtalen finner du her: Hovedavtalen 01.01.2022 - 31.12.2023

Det er obligatorisk at leder møter sammen med sine tillitsvalgte. 

Arbeidsgiver må legge til rette for tjenestefri for de tillitsvalgte, og de tillitsvalgte plikter å prioritere deltakelse.


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Om dette kurset

Alle elever har etter Opplæringsloven rett til trygt og godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Kurset gir en introduksjon til arbeidet med elevenes læringsmiljø, og vil være et supplement til skolens ordinære arbeid med læringsmiljø.

Arbeidet i grunnskolen er med på å danne grunnlaget for barn og unges oppvekst og livsmestring. Dette må alle ansatte ved en skole bidra til.

Kurset er rettet mot alle som arbeider i grunnskolen.

Om dette kurset

Dette kurset er en samling av ulik informasjon som kan være grei å vite når du skal jobbe i barnehage.

Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet, og at du spør om rutiner og arbeidsmåter på avdelingen du skal være på. Alle avdelinger har

Du må ikke være redd for å spørre hvis du lurer på noe underveis!

Underveis i kurset vil du møte to barn. Tenk på disse når du gjennomfører kurset. Det vil også være refleksjonsspørsmål underveis hvor det er nyttig å tenke på hvordan dette vil påvirke disse barna.

Dette kurset er ment for alle ansatte i Modum kommune. Kurset inneholder ikke et fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som ansatt.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fire deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud