Sikre sykepleiere en minimumskompetanse i utvalgte ferdigheter.

Om dette kurset

4 utvalgte ferdigheter med passeringstest.


I dette kurset får du en innføring om taushetsplikt for personell i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset passer for alle som arbeider innenfor helse- og omsorgstjenesten. Viktigst for nyansatte, men også en påminnelse for dere som har jobbet lenge innen faget.Om dette kurset


I dette kurset får du en innføring om taushetsplikt for personell i helse- og omsorgstjenesten.


Kurset tar også for seg:

  • lovbestemte unntak
  • pasientens samtykke
  • ansattes bruk av sosiale medier privat
  • nettvett og personvern


Kurset passer for alle som arbeider innenfor helse- og omsorgstjenesten. Viktigst for nyansatte, men også en påminnelse for dere som har jobbet lenge innen faget.