Om dette kurset

Dette materiellet er ment som støttemateriell for veiledere og lærere som skal lære fremmedspråklige om å starte eget firma i Norge. Innholdet er på norsk og engelsk. Kompendiet skal gi deltakerne en innføring i norsk arbeidslivskultur med spesiell vekt på det å drive eget firma. Kurset gir ikke et fullstendig læringsløp, men inneholder viktig kunnskap om norsk arbeidslivskultur som vil gjøre det lettere for borgere med utenlandsk bakgrunn å forstå de sosiokulturelle kodene på en norsk arbeisplass.

Dette kurset er ment for fremmedspråklige som vil lære om å starte eget firma i Norge. Kurset kan også brukes som støttemateriell for veiledere og lærere. Innholdet er på norsk, og skal gi forståelse for vanlige ord som brukes om forretningsdrift. Kurset gir ikke et fullstendig læringsløp, men inneholder det viktigste du trenger å vite om å starte eget firma.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i 10 deler

  1. Merverdiavgift
  2. Sykepenger og stønad
  3. Skatt når du driver eget firma
  4. Regnskap og regnskapsrutiner
  5. Registrering av bedrift
  6. Enkeltpersonforetak
  7. Aksjeselskap
  8. Regnskap og budsjett
  9. Markedsføring
  10. Kapitalbehov og finansiering