Alle kurs som omfatter helse, miljø og sikkerhet legges under denne kategorien

Webinar - for ledere - Hvordan opprette årshjul i egen tjeneste/enhet


Målgruppe

Alle ledere som skal lage årshjul for sin tjeneste/enhet Kvalitetssystemet Compilo

Compilo er vårt kvalitets- og avvikssystem, der kan en planlegge egne årshjulaktiviteter i egen tjeneste og får også tilgang til overordnede årshjulsaktiviteter som er styrende i organisasjonen. Hvor godt dette verktøyet fungerer, er avhengig av hvilket behov og hvordan det blir brukt som et verktøy for styring i organisasjonen.

Forkunnskap

Ingen

Kursbeskrivelse

 På webinaret går vi gjennom

  • Roller og oppsett av årshjul
  • Hvordan planlegge  og legge aktivitetene inn
  • Sammenhengen mellom overordnet årshjul
  • Hvordan få aktivitetene inn i outlook kalender

Kurset holdes digitalt på teams, og dere får tilsendt teams innkalling etter påmelding.

Alle deltar aktiv ved å ha egen side i  kvalitetssystemet tilgjengelig.

Dette webinaret er for ledere som er ansatt i Østre Toten kommune


Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljølova § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursdato: Kurset er tilgjengelig for gjennomføring hele året.

Sted: Digitalt kurs med oppgaver som kan tas inn i lokale AMU

Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte og verneombud, jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4. HMS- og kvalitetskoordinatorer er også velkomne.

Kursform: Digitalt kurs via kursplattformen KS læring.  

De påmeldte vil få tilsendt en link til kurset.

Kurset er delt inn i deler, og du som deltager kan gjennomføre kurset over flere dager som er tilpasset din arbeidshverdag. Alle deler må gjennomføres.  Det er obligatorisk for at kurset ditt skal bli godkjent.

Vel møtt til digitalt kurs – fra kontoret/arbeidsplassen eller hjemmekontoret

NB.  Du må ha tilgang til kvalitetssystemet (Compilo) mens du gjennomfører kurset.