Om dette kurset

Kursets innhold
  • Informasjonssikkerhet - og hva det betyr
  • Personvern - hva mener vi med det?
  • Hva er en personopplysning?
  • Hva er en sensitiv opplysning?
  • GDPR - hva er det og hva betyr det for deg?
  • Hva er et fagsystem?
  • Hva er en skytjeneste?
  • Hvor hører informasjon hjemme - sikker lagring
Gå til påmelding

  • Når du er klar til å starte kurset, klikk på knappen "gå til påmelding"