Velkommen!

Velkommen samling der barneskolene skal få utdelt micro:bit. 
Dette er en del av Bergen kommunes satsning på å legge til rette for algoritmisk tenkning og programmering for alle.
Det er satt opp fire like samlinger i perioden fra 21.-23. august 2019. Skolen velger selv hvilken samling de vil delta på.

Sted: Nøstegaten 58A, kursrom 1. etasje

Parkering i Klostergarasjen.


I LK20 vil det være egne kompetansemål knyttet til programmering. I utkastet til ny lærerplan er noen av disse kompetansemålene plassert i matematikkfaget. I utkastet til ny læreplan er dette beskrevet som en fagovergripende kompetanse for elevene, algoritmisk tenkning.  

Innholdet på samlingen:

  • Informasjon om satsningen i kommunen
  • Deltakerne får utdelt et antall micro:bit og microbot, avhengig av skolens størrelse.
  • En kort gjennomgang av hva en micro:bit er og noe av hva den kan brukes til.
  • Kort praktisk prøving på hvordan en kan programmere og overfører et programmet til en micro:bit.

Skolene som møter opp og tar i mot micro:bit, forplikter seg til å sende 2 av lærerne på årets 5. trinn til et kurs/ workshop. Her vil vi gi en innføring i algoritmisk tenkning, blokkprogrammering og bruk av micro:bit som en digital ressurs.  

Husk å ta med PC eller Chromebook til samlingen!

  
Kort beskrivelse av kurset innhold.

Kurset gjelder for ansatte i Bergen kommune og skal gi deg innsikt i hvordan du behandler innsynskrav i Bk360.

Fire videoer som drøfter grunnleggende bruk av Google Analytics.