Beskriv bildet. Fotograf: xxxx. Foto.

Velkommen!

Velkommen samling der barneskolene skal få utdelt micro:bit. 
Dette er en del av Bergen kommunes satsning på å legge til rette for algoritmisk tenkning og programmering for alle.
Det er satt opp fire like samlinger i perioden fra 21.-23. august 2019. Skolen velger selv hvilken samling de vil delta på.

Sted: Nøstegaten 58A, kursrom 1. etasje

Parkering i Klostergarasjen.


I LK20 vil det være egne kompetansemål knyttet til programmering. I utkastet til ny lærerplan er noen av disse kompetansemålene plassert i matematikkfaget. I utkastet til ny læreplan er dette beskrevet som en fagovergripende kompetanse for elevene, algoritmisk tenkning.  

Innholdet på samlingen:

  • Informasjon om satsningen i kommunen
  • Deltakerne får utdelt et antall micro:bit og microbot, avhengig av skolens størrelse.
  • En kort gjennomgang av hva en micro:bit er og noe av hva den kan brukes til.
  • Kort praktisk prøving på hvordan en kan programmere og overfører et programmet til en micro:bit.

Skolene som møter opp og tar i mot micro:bit, forplikter seg til å sende 2 av lærerne på årets 5. trinn til et kurs/ workshop. Her vil vi gi en innføring i algoritmisk tenkning, blokkprogrammering og bruk av micro:bit som en digital ressurs.  

Husk å ta med PC eller Chromebook til samlingen!

  Om dette kurset

Målgruppe: En av skolens ansatte. Gjerne en av de som ikke blir sendt på kurset/ workshoppen som arrangeres før høstferien.

Læringsmål: Etter kurset skal du vite hva en micro:bit er, kjenne til hvordan denne kan programmeres og vite hvordan dette arbeidet er koblet til Bergen kommunes planer.

Kursbeskrivelse: Velkommen til den første av tre samlinger der barneskolene skal få utdelt micro:bit. Dette er en del av Bergen kommunes satsning på å legge til rette for algoritmisk tenkning og programmering. 

Avmeldingsfrist: 20.08.2019 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:oivind.wiborg@bergen.kommune.no eller mailto:oystein.berentsen@bergen.kommune.no

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:fornavn.etternavn@bergen.kommune.noKort beskrivelse av kurset innhold.

Om dette kurset


Målgruppe: xxxxxx (f.eks. ledere) ansatt i Bergen kommune

Læringsmål: Etter kurset skal du xxxxxxx

Kursbeskrivelse: Gi en god beskrivelse av kurset her. 

Avmeldingsfrist: xx.xx.xx
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fraKontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:fornavn.etternavn@bergen.kommune.no


Bk360 logo

Kurset gjelder for ansatte i Bergen kommune og skal gi deg innsikt i hvordan du behandler innsynskrav i Bk360.

Om dette kurset

Målgruppe: Ansatte i Bergen kommune som skal behandle saker knyttet til innsynskrav.

Læringsmål: Etter kurset skal du være i stand til å behandle og arkivere innsynskrav i Bk360. 

Kursbeskrivelse: 
Kurset vil være en gjennomgang av:

  • Hvordan behandle innsynskrav mottatt i Bk360
  • Hvordan opprette en innsynssak i Bk360

Avmeldingsfrist: 22.08.19 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: Margun.Solheim@bergen.kommune.no


Fire videoer som drøfter grunnleggende bruk av Google Analytics.

Om dette kurset

Leksjonene er på engelsk.