Landinformasjonsseminar om Kongo ved IOM

Kurset passer for alle som jobber med bosetting og integrering av flyktninger i Harstad kommune. Kurset vil være åpent for kommuner  i Sør-Troms og for andre interesserte.

Om dette kurset

IMDi har varslet at det skal bosettes mange flyktnigner fra Kongo i tida framover.

Harstad kommune/ NAV Harstad har derfor invitert  IOM ( FNs migrasjonbyrå) om å komme for å gi oss mer informasjon om de som kommer.

Innhold :

  • Info om IOMs arbeid
  • Kulturinformasjonskurset for overføringsflyktninger i regi av IOM
  • Flyktningenes hjemland: Geografi, demografi, etniske grupper, språk og religion
  • Kulturelle forskjeller
  • Integreringsutfordringer

Forelesere:

  • Cynthia Mushosi - har bakgrunn  fra Kongo og Norge
  • Shiva Adhikari  - begge er ansatt i IOM

Semiaret finner sted på UiT Campus Harstad  Auditorium II - Havnegata 1

Lunsj i kantina på campus kl 12-13

Du vil motta en e-post fra KS Læring med bekreftelse på påmeldingen.