CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS Front og en del av innkjøpsavtalen med Dips Front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset opprettelse og endring av faste oppdrag inneholder følgende:

  • Lage nytt oppdrag
  • Endre eksisterende oppdrag

I dette delkurset viser vi hvordan du på hovedkortet oppretter eller endrer eksisterende oppdrag tilknyttet tjenestebruker. 

Kurset opprette enkeltoppdrag inneholder:

  • Nytt oppdrag fra arbeidsplan
  • Nytt oppdrag fra journal
Her viser vi hvordan du kan opprette enkeltoppdrag i arbeidsplan. Det er også tilrettelagt muligheter for å knytte registreringer i journal til nye oppdrag. Vi skal vise deg hvordan du kan opprette slike enkeltoppdrag fra journal.

CosDoc er fagsystemet Sandefjord kommune bruker for Helse, sosial og omsorg. E-læringleksjonene er produsert av DIPS Front og en del av innkjøpsavtalen med Dips Front. Kursene er derfor forbeholdt ansatte i Sandefjord kommune og du må ha et passord for å melde deg på. Ta kontakt med nærmeste leder for å få passord til kurset. 

Kurset for arbeidsplanadministratorer inneholder følgende:

  • Lage ny arbeidsliste (dummy)
  • Vedlikeholde medlemskap i arbeidsgrupper

Vi viser hvordan du kan utvide arbeidsplanen med flere dummylister som du kan bruke til grovfordeling av arbeidsoppdrag. I andre delen av kurset viser vi hvordan du vedlikeholder gruppemedlemskapet slik at ansatte kan tildeles arbeidslister.

Lær å administrere arbeidsplan ved din administrasjonsenhet (avdeling). 

Om dette kurset

Kurset passer for ledere, sykepleier1 og andre som har ansvar for arbeidsplan hos dere. 


Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.