Kurs som skal fungere som lokale kursmaler kan lagres i den skjulte underkategorien Maler (Kommunenavn kommune).