Kurssammendrag

Dette kurset gir deg grunnleggende innføring i rutinene for sikker bruk av Team som verktøy i videokonsultasjoner i forbindelse med Covid-19. Kurset må gjennomgås av alle som skal delta eller arrangere videokonsultasjon med pasienter eller andre, med Teams som verktøy.