Velkomen til vårt nye kvalitetssystem

Kvalitetssystemet (Compilo) har oppstart haust 2022

Systemet vil vera eit svært nyttig verktøy i kvalitets- og internkontrollarbeidet i heradet 


          

   


Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Kvart år skal alle leiarar delta på opplæring frå stabane, slik at me held oss oppdaterte på heradets retningslinjer og forventningar. Målet med desse opplæringsdagane er å gjera leiarane i stand til å driva effektiv administrasjon og god styring. For deg som personalleiar er det obligatorisk å delta i løpet av året og me set opp kurs vår og haust.  

Det er ei målsetjing å samla leiarar med lang fartstid med nye leiarar i heradet, då dette bidrar til nyttig erfaringsutveksling og god kompetanseoverføring i organisasjonen.

Om dette kurset - 26.januar 

09:00 - 12:00 HMS v/ Trine Langøen frå HR og innovasjon. 

Det er mogeleg å delta via Teams og innkalling med teams-lenkje blir send ut til dei som meldar seg på.

Les meir om leiarutvikling og opplæring i Voss herad på våre heimesider.

Ta kontakt med trine.langoen@voss.herad.no om du har spørsmål.

Kvart år skal alle leiarar delta på opplæring frå stabane, slik at me held oss oppdaterte på heradet sine retningslinjer og forventningar. Målet med desse opplæringsdagane er å gjera leiarane i stand til å driva effektiv administrasjon og god styring. For deg som personalleiar er det obligatorisk å delta i løpet av året og opplæringa er den same vår og haust. 

Det er ei målsetjing å samla leiarar med lang fartstid med nye leiarar i heradet, då dette bidrar til nyttig erfaringsutveksling og god kompetanseoverføring i organisasjonen.


Om dette kurset

Torsdag 25. november blir det halv dag frå 08:30 - 11:30 om Kommunikasjon og dokumentasjon v/Kristin Jordal og Tor Halvorsen i Innbyggjarservice. 

Opplæringsdagen skjer via Teams, så det er ubegrensa tal på plassar. 

Oppdatert innkalling med teams-lenkje kjem dagen før samlinga den 25/11.

Les meir om leiarutvikling og -opplæring i Voss herad på våre heimesider.

Ta kontakt med Eirik.Boge@voss.herad.no om du har spørsmål. 

Kvart år skal alle leiarar delta på opplæring frå stabane, slik at me held oss oppdaterte på heradets retningslinjer og forventningar. Målet med desse opplæringsdagane er å gjera leiarane i stand til å driva effektiv administrasjon og god styring. For deg som personalleiar er det obligatorisk å delta i løpet av året og me set opp kurs vår og haust.  

Det er ei målsetjing å samla leiarar med lang fartstid med nye leiarar i heradet, då dette bidrar til nyttig erfaringsutveksling og god kompetanseoverføring i organisasjonen.

Om dette kurset - 11.januar 

12:00 - 15:00 HR v/ Annlaug Helland, Elin Øvstedal og Mette Matthiessen frå HR og innovasjon. 

Det er mogeleg å delta via Teams og innkalling med teams-lenkje blir send ut til dei som meldar seg på.

Les meir om leiarutvikling og opplæring i Voss herad på våre heimesider.

Ta kontakt med Mette.Matthiessen@voss.herad.no om du har spørsmål.