Alle kurs som er spesifikke for Helse, omsorg og velferd legges her,

Om kurset:

Målsettingen for kurset er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. 

Målgruppe: Ansatte i HOV med pasientkontakt. 

 Tid: kl: 12 - 15

Hvor: Studiesenteret (under Biblioteket på Lena)

Innhold: 

  • Å sikre grunnleggende ferdigheter innen vitale målinger og handlings-beredskap i ABCDE observasjon
  • Kunne observere, vurdere og iverksette adekvate tiltak
  • Bruke NEWS som et beslutningsverktøy
  • Kommunisere strukturert via ISBAR og be om hjelp til rett tid
  • HLR

 

Det vil bli servert kaffe og te. Viktig å møte opp presist. Deltakelse avklares med leder din leder før du melder deg på. 

Teksten i dette feltet vil være synlig i søkelister. Skriv inn en kort ingress her.  Vær konsis og beskrivende. Det er viktig å få med hva dette arrangementet går ut på og hvem som er målgruppen.

Om dette kurset

Teksten du skriver i dette feltet vil være hovedtekstfeltet på kursets forside.


Beskriv arrangementet mer detaljert. 

 Du bør ha med: 

  • Beskrivelse 
  • Læringsmål 
  • Målgruppe