Inkluderende fellesskap er et tverrfaglig område.

Løvetannakademiet utvikler og leverer ettervernstiltak for unge mellom 16-23 år under barnevernet. Tilbudet omfatter forberedende kurs for ungdom på vei over i ettervern og oppfølgingsprogram for ungdom i ettervern. 

Dette er et praktisk rettet kurs hvor deltagerne får en innføring i, og praktiske erfaringer med, et dialogverktøy om styrker.

Verktøyet kan brukes i medarbeidersamtaler, i arbeid med lederutvikling og i prosesser i team og virksomhetsnivå for at ansatte skal lære seg å se, og sette ord på alt det som er bra hos hverandre.


I dette kurset vil vi belyse hvordan et språk om styrker kan bli en ressurs for å bygge gode relasjoner, få fram det beste hos hverandre og skape inkludering på en arbeidsplass.


Dette er et praktisk rettet kurs for å forstå betydningen av et språk om styrker og gode egenskaper og praktisk innføring i hvordan det kan innarbeides i en klasse.


Film + refleksjonsspørsmål.

Historien bak SMART oppvekst tar utgangspunkt i to klasser på Kirkevoll skole i 2005 og om hvordan man vendte fokuset fra problem til suksess og hva det har ført til i klassen, på skolen og i hele kommunen.

Film + refleksjonsspørsmål.

Vi opplever alle store og små kriser i livet. Hvordan kan vi vende en krise til en styrke?

I dette kurset vil vi høre hvordan Eira vendte en barne- og ungdomstid preget av psykiske plager som ensomhet, depresjon, mobbing og innadvendt adferd til en styrke.

Film + refleksjonsspørsmål.

Å være i gode relasjoner er en viktig ressurs når vi opplever vanskeligheter. Det å bli sett, hørt, forstått og anerkjent har stor betydning og kan være avgjørende i livskriser.

Eira droppet ut av videregående, etter en krevende oppvekst og psykiske plager. I dette kurset vil få høre om tre viktige episoder Eira har opplevd. Dette har hatt stor betydning for hennes store snuoperasjon.

Hvordan kan SMART brukes i barnehagen?