Lyderia er et gratis onlinespill utviklet for bruk i musikkundervisningen i grunnskolen. Tjenesten er produsert av "Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge".

Om dette kurset

OM LYDERIA

Lyderia er et gratis musikkspill, brukt av over 15 000 elever og lærere i grunnskolen. I spillet presenteres spillerne for oppdrag som må løses med kreativitet og egeninnsats. Etter hvert som du løser oppdrag får du tilgang på nye brett og større utfordringer. 

Lyderia er utviklet med mål om å være en ressurs for lærere i musikkundervisningen. Oppdragene i spillet er inspirert av skolens kompetansemål i musikkfaget, og innbyr til utforskende læring på barnas premisser - gjennom spill og lek. 


TILRETTELAGT FOR BRUK I GRUNNSKOLEN

Pensum i musikkfaget ligger til grunn for alle oppdrag og utfordringer barna møter i Lyderia. Vi tilbyr også en egen lærerfunksjon hvor lærere kan gi spesifikke oppdrag til elevene, enten i hjemmelekse eller til spilling i skoletimen. Lærerne kan så følge opp elevenes leveranser og framdrift. Med Lyderia kan læreren enkelt tilpasse læringsforløpet til hver enkelt elevs nivå, og får mer tid til individuell veiledning.