Webinar-serie om digital karrierettleiing frå Kompetanse Norge si side av Anne-Lene Andersen 

Om dette kurset

Webinar 1: Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt imellom?

Hva sier forskningen om digital karriereveiledning? Hvordan ser du på din rolle som «digital» karriereveileder? I dette webinaret ønsker vi å få en felles forståelse for digital karriereveiledning, og bevisstgjøre din rolle som veileder og valg av verktøy. Vi vil ta opp relevante problemstillinger som bør vurderes for å integrere digital karriereveiledning med ansikt til ansikt-veiledning.

Webinar 2: Digital karriereveiledning – om bruk av video i veiledningen

Hvordan kan du på en god måte integrere bruk av videosamtaler og -tilbakemeldinger i karriereveiledningen? Hva er det viktig å tenke på når du veileder digitalt? I dette webinaret vil vi dele erfaringer med bruk av video, og snakke om fordeler og ulemper ved bruk både en til en og i gruppe.

Webinar 3: Skriftlig digital karriereveiledning – med fokus på bruk av chat

Hvilke muligheter kan det skriftlige mediet gi i karriereveiledning? Er det mulig å veilede «ordentlig» ved bruk av chat? I dette webinaret vil vi ha fokus på skriftlig, digital karriereveiledning, og hvilke erfaringer som er gjort på feltet. Du vil få tips om hva det er viktig å vurdere før du setter i gang eller om du allerede har begynt med veiledning via chat.

Ref: https://www.kompetansenorge.no