Prosjektledelse i Sarpsborg kommune

Her finner du informasjon om hvordan prosjekter skal gjennomføres i Sarpsborg kommune.

Målet er flere vellykkede prosjekter, slik at vi sikrer maksimal gevinstrealisering for hvert prosjekt.

Målgruppen er prosjektledere, prosjekteiere og prosjektdeltakere.