Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


asbest

Målgruppe​
  • Alle vaktmestre, fagarbeidere og verneombud som jobber ved enheter som har arbeidsoppgaver knyttet opp mot teknisk/drift/vedlikehold/vann og avløp​
  • Alle bestillere av oppdrag der det skal gjennomføres inngrep i bygningsmasse fra før 1985 som kan inneholde asbest​

Hensikten med kurset

Forebygge eventuelle skader​


Kursets innhold

Kurset gir kjennskap til og kunnskap om asbest i bygningsmasse og vann- og avløpsrør​


Kvalifiseringskrav

Bestått passeringstest