Kurs og passeringstester spesifikt til eksterne deltagere