Alle må ha god innsikt i våre fem felles kompetanseområder for å løfte landsdelen. Like viktig er det å ha tidsriktig sterk kunnskap i eget fagområde. Krav til fagkunnskap bygges for hvert fagområde, og vil bestå av ulike emner, avhengig av hvilke krav som ligger i det enkelte fagområde. Den som sitter på ansvaret for å definere fagkunnskapen innen et fagområde, er også ansvarlig for å definere hvilken del av denne fagkunnskapen alle i organisasjonen må ha.