Velkommen til kurs om avvik

I dette kurset vil du få en innføring i følgende;

 • Hva er et avvik
 • Avvik eller varsel
 • Hvorfor melde avvik
 • Hvem skal melde avvik
 • Holdninger til avvik
 • Hvordan melde avvik
 • Hva skjer etter et avvik er meldt
 • Tilsyn og innsyn

Meld deg på årets julekalender!


Gjør tiden frem til jul koselig og hyggelig, både for deg selv og andre.

Ha det gøy med lukene som åpnes hver dag i desember frem til jul. 

Med ønske om en riktig fin førjulstid og feiring for deg!

EcoOnline - Opplæring


Dette kurset er hentet fra EcoOnline sin opplæringsmodul

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Målet for dette kurset er å gi deg innsikt i Arbeidsmiljøloven (AML) og internkontrollforskriften (IK), og gi grunnlag for å kunne bruke AML og andre relevante lover og forskrifter som arbeidsredskap i HMS-arbeidet. 

Du vil også lære om systematiske arbeidsmetoder for å forebygge, identifisere og løse problemer innen HMS-området i egen virksomhet. 

Kurset vil gi deg kunnskap om vernetjenesten -  om verneombudets rettigheter, plikter og arbeidsmåte, samt arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver.


For medlemmer i AMU og verneombudet med krav om 40-timers opplæring oppfyller ikke dette kurset kravet.
Verneombud og medlemmer av AMU skal dermed ta kurset "HMS grunnkurs: HMS i kommunen". 
Direktelenke til kurset: https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=34236&start=0


Velkommen til kurs om Visma Tid.

Her vil du få opplæring og innføring i hvordan du bruker Visma Tid.

Kurset er delt inn i moduler med korte videoer som viser Visma Tid. 


Lykke til!Dette kurset skal gi deg en grunnleggende innføring i rekrutteringsprosessen i Lillesand kommune.

 • Hvordan gjøre en behovsanalyse og undersøke eventuelle forbehold.
 • Hvordan lage annonse, sette frister og bruke Webruiter
 • Hvordan velge ut kandidater til intervju basert på kvalifikasjonsprinsippet
 • Hvordan gjennomføre intervjuer og sjekke referanser
 • Retningslinjer og rutiner for ansettelse, lønn og eventuelt politiattest
 • Leders ansvar og oppgaver i etterkant av ansettelsen
 • Leders oppgaver før oppstart, første arbeidsdag og oppfølgning av den nyansatte

Rekrutteringsprosessen kurset er beregnet for ledere i kommunen. 

Lykke til med kurset!Sykefraværsoppfølgingskurset er beregnet for ledere og sykemeldte i kommunen. 

Lykke til med kurset!Nyansattkurset er beregnet på nye medarbeider i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt.

Lykke til med kurset!Prosjektportalen 365 er en fullstendig løsning for prosjektstyring bygget i Office 365. Prosjektportalen er basert på Difis Prosjektveiviser og er dermed spesielt tilrettelagt for norske forhold. 

Om dette kurset

Gjennom kurset vil du lære deg å ta kontroll på prosjektene dine ved å ta i bruk Prosjektportalen. Du vil også lære hvordan du kan ta nytte av andre Office verktøy slik som Planner og Teams.