Velkommen som ny leder i Alvdal kommune!


Dette er et nettkurs for nyansatte ledere i Alvdal kommune. Kurset består av 13 ulike tema og skal være en hjelp til deg i den første tiden som leder, der mye er nytt. Du kan med fordel bruke nettkurset som et oppslagsverk

Nettkurset er et supplement til et eget kurs. I 2023 er dette i samarbeid med Tolga kommune.