Eksempel fra Gjøvik - nettkurs for ledere, ansettelser

https://www.kslaring.no/local/course_page/home_page.php?id=7012

Grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap

Opplæringstilbud etter krav i arbeidsmiljølovens § 3-5 og § 6-5 første ledd og § 7-4.

Kursdato: første  Fortløpende

Sted: Digitalt kurs med aktiv deltaking

Kurset er obligatorisk for nye ledere, tillitsvalgte , verneombud, og medlemmer i AMU ,jf. krav i arbeidsmiljøloven §§ 3-5, 6-5 og 7-4. 

Kursholdere: HR HMS og kvalitetsstyring i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Kursform: Digitalt kurs med aktiv deltaking, via kursplattformen KS læring.  

De påmeldte vil få tilsendt en link til kurset dagen før kursstart.

Vel møtt til digitalt kurs – fra kontoret/arbeidsplassen eller hjemmekontoret

Nordre Land kommune vil også gjennomføre en halvdagssamling med tema Organisering av HMS arbeidet og opplæring i Compilo.