Kurs som skal fungere som lokale kursmaler kan lagres i den skjulte underkategorien Maler (Røros kommune).