Kurs i Færder kommuneFærder kommunes logo

Her vil du etter hvert kunne søke etter kurs og arrangementer som Færder kommune arrangerer - både klasseromskurs, fagdager, seminarer o.l., i tillegg til nettkurs (e-læringskurs).

Gå via menyen under hvis du ønsker å se alle kurs som en bestemt avdeling arrangerer.

OBS! Hvis du skriver i søkefeltet, vil du få  treff på kurs i hele KS Læring (alle kommuner) som inneholder søkeordene dine. 
Anbefaling: Skriv Færder bak søkeordet ditt for å begrense treffet.


Kurset er en innføring for deg som skal være superbruker på ditt arbeidssted for teknologi også kjent som digitalt tilsyn.

Velferdsteknologi brukt på riktig måte kan være et godt supplement til ordinære helsetjenester ved kunne å sikre hjelp til brukere når vedkommende trenger det, men forhindre unødvendig inngripen i en persons hverdagsliv. Digitalt tilsyn består av en rekke ulike teknologier som kan benyttes til et slike formål. I dette kurset vil du få en innføring i teknologi kjent som:

  • Døralarm
  • Tilstedeværelse i seng (Sengepir)
  • Fuktsensor


Når samtalen handler om bekymringer for et barn- og foreldres bruk av alkohol

illustrasjonfoto.alkoholMange opplever det som særlig vanskelig å snakke med foreldre om hvordan alkoholbruk hos voksne kan påvirke og har konsekvenser for barns utvikling og trivsel. Det kan derfor være til god hjelp å være godt forberedt. Den nødvendige samtalen tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.