Internkontroll for kommunale ledere er laget av KS og bygger på veilederen "Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll". Kurset retter seg mot mellomledernivåene i kommunen og gir deltakeren en rask innføring i:

  • Hva er internkontroll
  • Hva er hensikten med internkontroll
  • Sentrale begreper i internkontrollen
  • Hva er mellomlederens rolle og ansvar i internkontrollarbeidet

Kurset tar ca. 45 minutter og består av videoforelesninger, samt quiz og en arbeidsoppgave. 

Produsert av: KS

Sist oppdatert
10.05.2023
Læringsformat