Er du ny som folkevalgt? I dette kurset får du vite hva som skjer på et kommunestyremøte og hva som forventes av deg. Du får innsikt i kommunenes oppgaver og ansvar, kunnskap om hva som skal til for å få en sak på dagsorden og  tips til når du skal entre talerstolen for første gang og holde et innlegg. Blant annet. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som er valgt inn i et kommunestyre eller fylkesting for første gang. Andre folkevalgte, for eksempel til bydelsutvalg eller andre utvalg, kan også ha nytte av kurset.  

Innhold

Kurset består av seks moduler med disse temaene: 

  • Hva skjer på kommunestyremøtet og hvordan kan du forberede deg? 

  • Hvordan blir livet som folkevalgt, rolleforståelse, habilitet og hva som må gjøres mellom politiske møter 

  • Kommune, fylke og stat – hvem gjør hva og hvilken betydning har styringsmodellen for det politiske arbeidet? 

  • Politikk og administrasjon, delegering og politisk organisering  

  • Arbeid med planer. Kort om plansystemet og kommuneplan – og hva er innbyggermedvirkning. 

  • Kommuneøkonomi. Her får du oversikt over budsjettprosess og begreper du bør kjenne til. 

Det faglige innholdet er basert på KS Folkevalgtprogram og formidles gjennom tekst, film, lydfiler og refleksjonsoppgaver.  

Tidsbruk

Modulene er frittstående og du tar de i den rekkefølge du selv ønsker. Du vil bruke ca 30 minutter pr modul. 

Sist oppdatert
28.02.2024
Læringsformat