Dette er ein kort info til tilsette i Nissedal kommune om kvalitetsreforma "Leve heile livet"  ei ny satsing for at eldre skal få ein bedre og meir forutsigbar alderdom i kommunane.


Dette er eit introduksjonskurs for nytilsette i Nissedal kommune.

Dette er en passeringstest for deltakere på grunnkurs i legemiddelhåndtering i Nissedal