Her vil kurs som er aktuelle for ansatte i Helse og omsorg komme.