Flerkulturelt arbeidsmiljø

Noen utfordringer - mange muligheter.
Kursledere er Marianne Solem og Trine Pedersen fra NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken.

Kurset er for ledere med personalansvar, tillitsvalgte og verneombud


Om dette kurset

Kulturell bakgrunn, etnisitet og religiøs tilknytning representerer mangfold i arbeidsmiljøet. Det kan også aktivere fordommer og konflikter som gir dårlig produktivitet og trivsel. Kurset tar opp hvordan man kan møte kulturelle forskjeller på arbeidsplassen på en måte som fremmer det gode arbeidsmiljøet og kvalitet i arbeidet på arbeidsplassen.

 Aktuelle temaer:

Kulturelle forskjeller; hvordan ulike verdier påvirker samhandlingen på arbeidsplassen
Mangfoldsledelse
Særtrekk i norsk arbeidsliv  
Tverrkulturell kommunikasjon
Verbal og non-verbal kommunikasjon
Kompetanseutvikling i et flerkulturelt arbeidsmiljø
Gode grep for å jobbe systematisk med mangfoldet i egen virksomhet